Aanmelden

11-11-2021

Sinds 2016 verlenen Jojanneke Horstman, Emilie Smeets en Froukje Wouts BGGz zorg vanuit samenwerkingsverband De Binnenplaats. Vanaf 1 januari 2022 verandert dit: de drie deelnemende praktijken zullen naast elkaar in hetzelfde pand zorg blijven verlenen, ieder vanuit hun eigen praktijk, met een eigen aandachtsgebied en signatuur.

Jojanneke Horstman en Emilie Smeets blijven werkzaam in de BGGz. Zij gaan ongecontracteerd werken, wat inhoudt dat cliënten met een zuivere restitutiepolis 100% van de behandeling vergoed krijgen en cliënten met een naturapolis een gedeelte van de behandeling (afhankelijk van je verzekeraar). Froukje Wouts heeft zich gespecialiseerd in relatietherapie en werkt volledig buiten de verzekerde zorg.

Deze nieuwe manier van werken heeft als gevolg dat er mogelijk extra kosten zijn verbonden aan je behandeling. Vraag goed na bij je zorgverzekeraar waar je recht op hebt bij ongecontracteerde zorg! 

Gezien de wachtlijst en de invoering van het Zorgprestatiemodel, kan je behandeling pas in 2022 starten. Het aanmeldformulier kan je hiervoor niet meer gebruiken.
Afhankelijk van je voorkeur kan je je aanmelden bij :

Jojanneke Horstman: info@jojannekehorstman.nl of 06-19 93 93 68

Emilie Smeets: info@emiliesmeets.nl of 06-81 30 34 84

Froukje Wouts: psycholoog@detuinstraat.nl of 06-19 00 70 13