Behandelmethodieken

Behandeling in de Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGz) is bedoeld voor iedereen die vastloopt in zijn leven. Voor verschillende klachten zijn verschillende behandelmethodieken ontwikkeld. Alle psychologen in onze praktijk zijn geschoold in meerdere technieken. We houden rekening met je klachten, je context en je eigen voorkeur.

We volgen de multidisciplinaire richtlijnen voor behandeling zoals deze zijn opgesteld door het Trimbos-Instituut (www.ggzrichtlijnen.nl).
Op de website www.ggzstandaarden.nl kun je informatie vinden over wat je in en van een behandelingstraject kan en mag verwachten. Op www.thuisarts.nl kun je mogelijk meer informatie vinden over je klacht/stoornis en beschrijft de zorgstandaarden van betreffende klacht/stoornis.

We behandelen waar mogelijk ‘blended’; dat wil zeggen dat we naast gesprekken veelal ook gebruik maken van online behandeling. Zo kun je, tussen de gesprekken door, zelf werken aan je eigen herstel.

Hieronder staan de methodieken beschreven, die in onze praktijk het meest worden gebruikt.

CGT (cognitieve gedragstherapie)

Cognitieve gedragstherapie werkt vanuit het idee dat een gebeurtenis zelf niet zorgt voor negatieve gevoelens, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor iemand naar de gebeurtenis kijkt. En dat deze kijk zorgt voor een reactie, die de negatieve spiraal versterkt. Wie objectiever naar de gebeurtenis leert kijken, kan ‘handiger’ reageren en ervaart minder negatieve gevoelens.

Cognitieve gedragstherapie probeert de inhoud van je ‘denken’ te beïnvloeden en daarmee indirect ook het ‘voelen’ en het ‘doen’.

ACT (Acceptance en Commitmenttherapy)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. In tegenstelling tot CGT probeer je met ACT niet de inhoud van je gedachten te beïnvloeden, maar de manier waarop je naar de inhoud van je gedachten kijkt. Met ACT leer je niet langer te vechten tegen je vervelende gedachten, emoties of lichamelijke sensaties en te accepteren dat ze er altijd zullen zijn. Hierdoor ben je beter in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden).

Met ACT oefen je invloed uit op de manier waarop je naar je gedachten kijkt en daarmee indirect ook op het ‘voelen’ en het ‘doen’.

Systeemtherapie

Systeemtherapie omvat relatietherapie en therapieën waarbij (een deel van) het gezin in behandeling is. Er zijn twee situaties waarin we meestal voor systeemtherapie kiezen: als problemen in je gezin of relatie de belangrijkste bron van spanningen zijn, en wanneer de client die wordt aangemeld jonger is dan 20 en nog thuis woont.

Veel mensen vinden het enorm spannend om het gesprek met hun gezinsleden aan te gaan. Onze ervaring is dat juist deze gesprekken achteraf als erg waardevol en inzichtgevend worden ervaren.

Met systeemtherapie oefen je invloed uit op de wisselwerking in je relatie of je gezin, waardoor er minder spanningen ontstaan. Iedereen in het systeem heeft daar baat bij.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

EMDR (Eye Movement Desensititization and Reprocessing) is ontwikkeld als een behandeling voor mensen met klachten die horen bij een PTSS (Posttraumatisch stress syndroom). Bij een PTSS wordt je na een heftige gebeurtenis steeds angstiger en kun je  last krijgen van nachtmerries en herbelevingen. EMDR kan bij deze klachten in korte tijd voor veel verbetering zorgen. Inmiddels is EMDR ook als techniek opgenomen in de behandelrichtlijnen van angststoornissen en ingezet bij mensen die last hebben van een negatief zelfbeeld.

Bij EMDR beïnvloed je de gevoelens die worden opgeroepen door (het denken aan) een bepaalde situatie of die je hebt over jezelf. Voor meer info zie www.emdr.nl.

Ehealth

E-health is een vorm van therapie, waarbij je (een deel van) de behandeling aangeboden krijgt via een digitaal middel zoals app of een programma op je computer in plaats van via je therapeut. Er zijn veel goede instrumenten beschikbaar,  waarmee je op je eigen tempo en op je eigen moment bezig kunt zijn met je herstel. Onze praktijk maakt gebruik van Minddistrict, waarin modules worden aangeboden voor veel verschillende klachten. We kunnen samen kijken welke voor jou van toepassing is.

We werken waar mogelijk ‘ blended’; wat wil zeggen dat we gesprekken combineren met Ehealth.

Sommige programma’s richten zich op het veranderen van je gedrag, anderen op het veranderen van je denken of je voelen.

DGT (Dialectische gedragstherapie)

De Dialectische Gedragstherapie (DGT) is ontwikkeld om mensen met heftige emoties of stemmingswisselingen, grip te laten krijgen op hun gevoelens. Het leren verdragen van heftige gevoelens en het leren effectief te handelen bij heftige gevoelens zijn de belangrijkste doelen.

Een volledig DGT-behandelprogramma vindt plaats in de SGGz. In onze praktijk maken we gebruik van technieken uit de DGT bij mensen die moeite hebben om op een effectieve manier met hun heftige gevoelens om te gaan.

Met de technieken uit de DGT oefen je invloed uit op de manier waarop je omgaat met je heftige emoties: zowel op de manier waarop je je gedraagt als op hoe je denkt over je gevoel.

Schematherapie

Bij schematherapie werk je aan vastzittende gedachtenpatronen (schema’s), die zijn ontstaan door dingen die je hebt meegemaakt. Deze schema’s worden valkuilen, ze maken dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt. Vaak voel je wel dat je hierin zelf een rol speelt, maar je krijgt er geen grip op.

Een voorbeeld: als een vriendin een afspraak afbelt omdat ze ziek is, voel je je afgewezen. Je reageert boos en je merkt dat ze daarna veel minder contact opneemt. Misschien is Angst voor Verlating je schema en ben je geneigd snel te denken dat iemand je afwijst of gaat verlaten. Soms zorgt je eigen gedrag ervoor dat je angst steeds weer waarheid wordt, waardoor dit schema alleen maar aan kracht toeneemt.

In Schematherapie spoor je je valkuilen op: je leert je vastzittende gedachtenpatronen herkennen en herstellen. Hierdoor ga je je effectiever gedragen en loop je minder vaak vast.

NB van belang is om te vermelden dat we BasisGGZ, dus kortdurende behandeling bieden.  We nemen hierin schematherapeutische elementen mee in de behandeling, maar als schematherapie bij jou geïndiceerd is, wordt dit vaak Specialistische behandeling bedoeld. Het is goed om vooraf even telefonisch te overleggen of jouw vraag naar schematherapie passend is bij onze kortdurende behandeling!

Mindfulness

Mindfulness staat voor het ‘met je aandacht aanwezig zijn in het hier en nu’. Dat is een vaardigheid die we vooral in de Westerse wereld steeds meer zijn verleerd. We zijn doorlopend bezig met wat er gebeurd is en vooral met wat er nog moet gebeuren. Met je aandacht steeds bij andere dingen zijn, geeft veel stress en maakt dat je niet meer profiteert van activiteiten die voor ontspanning moeten zorgen.

Het trainen van je ‘mindfulness’ helpt om stress en piekeren te verminderen, je stemming te verbeteren en je concentratievermogen te vergroten.

Spoiler title
Hidden content