Praktische informatie

Aanmelding en wachttijd

Om je aan te melden maak je gebruik van het aanmeldformulier (momenteel helaas niet mogelijk).

28-10-2019: Op dit moment is onze wachtlijst  gesloten. Dit betekent dat wij momenteel geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen. 

We adviseren je contact op te nemen met je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar helpt je een praktijk te vinden waar je binnen 4 weken terecht kunt voor een intake en binnen tien weken voor behandeling. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Van aanmelding tot afsluiting

Onze werkwijze van aanmelding tot afsluiting:

Aanmelding Je meldt je aan via het aanmeldformulier op onze website. Na enkele dagen wordt er contact met je opgenomen door onze administratief medewerkster. Zodra er ruimte is, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. We vragen je een OQ-45 in te vullen, dat is vragenlijst die meet hoeveel klachten je hebt en hoe ernstig deze zijn. Bij afsluiting vragen we je dit opnieuw te doen, zodat we het effect van de behandeling kunnen meten.

Intake We vragen je een verwijsbrief en een legitimatiebewijs mee te brengen naar het intakegesprek. In het gesprek kijken we naar je klachten, hoe deze ontstaan zijn, je leef- en woonsituatie en alles wat van belang is om een goed beeld te krijgen van wat je nodig hebt.  Na dit gesprek kijkt je behandelaar of je bij ons op de juiste plek bent en of je behandeling in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Soms is een 2e intakegesprek nodig om dit te bepalen.  Als je bij ons met een behandeling start, stelt je behandelaar een behandelplan op. Dit bespreken en tekenen jullie samen. In dit plan staat beschreven hoe de behandeling er uit gaat zien.

Behandeling De specifieke behandelmethodieken die we gebruiken binnen de behandeling kun je vinden onder tabblad ‘behandelmethodieken’.

Afsluiting In overleg met je behandelaar en op grond van het behandelplan, wordt bepaald wanneer de behandeling wordt afgerond. We kijken dan wat nodig is om te voorkomen dat je opnieuw dezelfde klachten krijgt. Je vult opnieuw de OQ-45 in, zodat jij en je behandelaar kunnen zien wat het effect van de behandeling is geweest. Soms is het nodig dat je verder gaat met je behandeling bij de SGGz.
Als je hiermee akkoord gaat, krijgt je huisarts een eindrapport over de behandeling. Het dossier wordt gesloten. Als het nodig is en je geeft daar toestemming voor, kan er tijdens de behandeling overlegd worden met de huisarts of andere hulpverleners.

Tarieven en vergoedingen

Niet-vergoede zorg, relatietherapie, pubers en gezinnen:
Individueel consult (45 minuten): €90,00 (vrijgesteld van BTW)
Relatie-en gezinsgesprekken (60 minuten): €100,00 (ex btw).
Soms wordt (een deel van) relatietherapie vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Voor meer informatie over deze mogelijkheid, kun je contact opnemen met je verzekeraar.
Telefonisch consult: €22,50
Rapportage voor instantie: afhankelijk van de tijdsinvestering (max €82,02)

Coaching: Individueel consult (60 minuten): € 125,00 (ex btw)

Vergoede zorg: De volwassenenzorg valt binnen de  BasisGGZ. Dit betekent dat de zorg die we leveren in de meeste gevallen volledig vergoed wordt vanuit je basispakket. Houd er echter rekening mee dat dit ten koste gaat van je verplichte eigen risico van minstens €385,00 (in 2019).
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er:

  • een DSM diagnose gesteld kunnen worden, die niet van vergoeding is uitgesloten (zie hieronder)
  • er een verwijzing van je huisarts zijn, die gedateerd is voor het eerste gesprek, niet ouder is dan drie maanden, waarop een vermoeden van een DSM-stoornis wordt geschreven en waarop een AGB code van je huisarts is genoteerd
  • een geldig legitimatiebewijs getoond worden bij de start van de behandeling

Een aantal klachten zijn uitgesloten van vergoeding, zoals: werkgerelateerde klachten, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, rouw, specifieke fobieën en klachten veroorzaakt door lichamelijke problemen.
Als  je behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding, krijg je dit na de intake te horen van je behandelaar. De intakegesprekken worden bij je zorgverzekeraar gedeclareerd. Zij kunnen (een deel van) de factuur bij je in rekening brengen, in de vorm van het verplichte eigen risico (€385,00 in 2019).

De praktijk heeft in 2019 contracten met de volgende zorgverzekeringen:
CZ      VGZ       Menzis       Multizorg          DSW     De Friesland         Zilveren Kruis
Vanaf 2019 heeft de praktijk geen contract meer met Caresq.

Als je zorgverzekeraar er niet tussen staat, kun je contact met ze opnemen om te informeren of  je je behandeling bij ons vergoed krijgt. Veel verzekeringen zijn onder een andere naam bij deze verzekeraars ondergebracht.

Na de intake wordt er een keuze gemaakt uit 4 behandeltrajecten (zorgproducten). Deze zijn vastgesteld door de overheid (http://www.NZA.nl). De beschreven trajecten omvatten de gesprekken en alle bijkomende activiteiten, zoals het schrijven van rapportages, telefoneren en mailen.

Zorgproducten

BasisGGZ Kort (BK) De behandeling duurt maximaal 294 minuten. Het tarief voor deze behandeling is max €507,62

BasisGGZ Middel (BM) De behandeling duurt maximaal 495 minuten. Het tarief voor deze behandeling is max €864,92

BasisGGZ Intensief (BI) De behandeling duurt maximaal 750 minuten. Het tarief voor deze behandeling is max €1356,25

BasisGGZ Onvolledig (BO) In de intake kan duidelijk worden, dat behandeling binnen de BGGz niet geïndiceerd is. Je kunt in zo’n geval terugverwezen worden naar de POH-GGz in de huisartsenpraktijk of naar de SGGz (specialistische GGz). Voor de intake-procedure wordt een vast bedrag van €207,19 in rekening gebracht, ongeacht het aantal gesprekken. Dit is bepaald door de overheid.

NB: Als je nog verplicht eigen risico hebt openstaan, kan (een deel) van dit bedrag bij je in rekening worden gebracht door je zorgverzekeraar.

 

Afspraak afzeggen

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Je kunt afzeggen via een e-mail of het inspreken van de voicemail. Omdat een afspraak die niet op tijd is afgezegd, niet bij je zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, kunnen hiervoor kosten bij je in rekening worden gebracht (€45,00).

Openingstijden en parkeren

De praktijk is  geopend op:

Maandag:            09.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag:              09.00 uur tot 21.00 uur
Woensdag:          09.00 uur tot 20.00 uur
Donderdag:         09.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag:                09.00 uur tot 17.00 uur

Houd er rekening mee dat er beperkte parkeermogelijkheden zijn in de directe omgeving van de praktijk. Hierover vind je een overzicht van de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen.

Tevredenheid en DIS/ ROM

Als je behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, dan verbindt de zorgverzekeraar hier een aantal eisen aan:

Aan het begin en aan het einde van je behandeling word je uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Dit gaat via een link, die per mail naar je wordt toegestuurd. Met deze vragenlijsten meten we de ernst en de aard van je klachten in het kader van ROM (Routine Outcome Measuring). ROM is een manier om de effectiviteit van de behandeling te meten. De uitkomst van deze vragenlijsten wordt, wanneer je daar toestemming voor geeft,  naar Stichting Benchmark verstuurd.  Deze stichting verwerkt de gegevens om de effectiviteit van behandelingen te kunnen meten en behandelaren en praktijken te kunnen vergelijken.

Je wordt daarnaast uitgenodigd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen (de CQI, Consumer Quality Index). Hiermee meten we je tevredenheid over je behandeling. Hieronder zijn de gemiddelde scores  van het afgelopen jaar te vinden: 

Scores 2018
Bejegening: 3,4 uit 4
Informatie over de behandeling: 3 uit 4
Vervulling van hulpwensen: 2 uit 2 Bereikbaarheid: 2,6 uit 3
Keuzemogelijkheden in de behandelingen: 3 uit 4 Aanbevelen bij een bekende: 7 uit 10

Bejegening: hoe vond je de bejegening door je behandelaar? score 3,4 uit 4 wil zeggen dat 85% procent van de clienten dit heel goed vonden.
Informatie over de behandeling: in hoeverre heb je informatie gekregen over hoe de behandeling eruit komt te zien? score 3 uit 4 wil zeggen dat 75% van de clienten deze informatie voldoende vonden. Vervulling van hulpwensen: in hoeverre zijn je wensen omtrent de hulp die je zelf voor ogen had ook daadwerkelijk vervuld? score van 2 uit 2 wil zeggen dat clienten de hulpwensen voor 100% zijn vervuld. Bereikbaarheid: In hoeverre was de praktijk en de behandelaren goed bereikbaar? score 2,6 uit 3 wil zeggen dat 87% ons goed bereikbaar vindt. Keuzemogelijkheden uit de behandeling: In hoeverre heb je zelf ook daadwerkelijk keuze gehad om zelf inspraak in je behandelmethodieken te hebben? Score 3 uit 4 wil zeggen dat 75% van de clienten zelf het die hebben hier invloed op te hebben.
Aanbevelen bij een bekende: In hoeverre zou je onze praktijk ook aanbevelen bij anderen? score van 7 uit 10 wil zeggen dat 70% van de clienten ons ook zouden aanbevelen aan anderen. 

Tenslotte wordt een set met gegevens (onder meer je diagnose en welk traject er is ingezet) van je behandeling beschikbaar gesteld aan het DIS portaal. Dit is een landelijk informatiesysteem, waarin cliëntgegevens en behandelinformatie worden verzameld. Je kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van deze gegevens door een privacyverklaring in te vullen.

Waarborgen kwaliteit

Alle behandelaren van praktijk De Binnenplaats,  blijven zich ontwikkelen door middel van opleidingen en bijscholingen. Iedereen is daarnaast lid van een beroepsvereniging, om op de hoogte te blijven van wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen in de zorg. In 2016 hebben de praktijkhouders van De Binnenplaats succesvol een visitatietraject doorlopen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Daarnaast zijn zij in het bezit van het Kwaliteitskeurmerk (www.kibg.nl). Alle GZ-psychologen die in de praktijk werkzaam zijn, hebben een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd en opgenomen in het kwaliteitsregister van zorginstituut Nederland.
Voor meer informatie, zie: www.zorginstituutnederland.nl.

Onze kwaliteitsstatuten

kwaliteitsstatuut Jojanneke Horstman
Kwaliteitsstatuut Froukje Wouts
kwaliteitsstatuut Emilie Smeets
Kwaliteitsstatuut Selma Öztürk
kwaliteitsstatuut Mark Leijs
kwaliteitsstatuut Marlinda Brugmans
Kwaliteitsstatuut Mariken Verhaegen

Niet tevreden/ klachten

Het is mogelijk dat je, ondanks deze voorzorgsmaatregelen, niet tevreden bent over je behandeling. We willen je vragen om dit bespreekbaar te maken bij je behandelaar of bij één van de praktijkhouders via het algemene nummer 013-2112816. We nodigen je uit voor een gesprek om samen te kijken waar je ontevreden over bent en of we hierin een oplossing kunnen bieden. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via www.klachtencompany.nl. Wij zijn allemaal aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Hieronder kun je lezen hoe dit te werk gaat.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden De eerste stap is het indienen van je klacht. Dat gaat via een klachtenformulier. Deze kun je aanvragen bij mij of bij www.klachtencompany.nl. Het ingevulde formulier mail je vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of je stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft. Kun je zelf niet op internet, vraag dan aan ons of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat je dit hebt ingevuld stuur je het op naar het hiervoor genoemde adres. Vind je het lastig om de klacht goed te omschrijven of wil je liever eerst overleggen, dan kun je ook bellen met de klachtenfunctionaris:  088 – 234 1601 of  06 -49 66 53 50.

Stap 2: gesprek De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en bespreekt met jou wat je wilt en wat passende stappen zijn.

Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen jou en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat je met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is jouw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan. Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken geschreven zijn, tenzij met jou is afgestemd dat dit langer gaat duren. 

Nog niet tevreden met de uitkomst? Ben je het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kun je de zaak voorleggen aan de geschillencommissie. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt de klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook als je niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kun je de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel. Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar je hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vind je in het eerder genoemde afsluitbericht.

Wat zijn de kosten? Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jou géén kosten verbonden. Schakel je zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaal je uiteraard wel zelf de kosten. Als je besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaal je eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van je klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan je daarover informatie geven. Je kunt ook navraag doen bij de Patiëntenfederatie Nederland, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht, 030 297 0303 of bij het Landelijk Meldpunt Zorg (uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl)

Privacy

Alles wat je vertelt, is vertrouwelijk. Zonder je schriftelijke toestemming wordt er geen informatie over jou gedeeld met derden. De gegevens in je dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van je gegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de beroepscode van het NIP.
Ons privacy beleid
privacy policy Froukje Wouts
privacy policy Jojanneke Horstman
privacy policy Emilie Smeets

Samenwerking in de ketenzorg

Om de kwaliteit van de behandeling te bevorderen onderhouden wij een nauwe samenwerking met huisartsen en POH-GGZ’s uit Tilburg en omliggende gemeenten. We hebben regelmatig overleg  en zijn aangesloten bij de ketenzorg PRO-RCH. Dit is een samenwerkingsverband tussen huisartsen, BGGZ en SGGZ-praktijken en maakt dat we ons aan dezelfde richtlijnen houden en makkelijker naar elkaar door kunnen verwijzen*.
Daarnaast zijn we aangesloten bij zorggroep Psywijzer. Een groep met meer dan 50 vrijgevestigde BGGZ praktijken in de regio die hun krachten bundelen met als doel kwaliteit van de zorg te verbeteren.

*Alleen met jouw gerichte toestemming wordt informatie omtrent de behandeling, uitgewisseld met huisartsen en collega’s binnen het GGZ-werkveld . Verdere informatie over de samenwerking in de ketenzorg is te vinden in onze kwaliteitsstatuten, onder tabblad Kwaliteit. 

Vacatures

Ben je op zoek naar de vrijheid van het ZZP-schap en wil je je energie en tijd vooral steken in de inhoud van je werk? Misschien is deze vacature dan iets voor jou! We werken in een team van zeven (GZ)psychologen, in een prachtig herenpand in de Tilburgse binnenstad. Drie van ons zijn praktijkhouder en drie van ons werken op ZZP-basis. En we hebben ruimte voor een nieuwe collega GZ-psycholoog, voor 8-32 uur per week.
Er is een gezamenlijk cliëntenoverleg en we bieden individueel werkoverleg als daar behoefte aan is. Werken binnen onze praktijk houdt in dat je je kunt concentreren op je cliëntencontacten en de inhoud van je werk. Bijna alle andere administratieve taken worden van je overgenomen. Doordat je je tijd zo effectief gebruikt, heb je een hoge productiviteit. Als ZZP-er merk je dit direct in je omzet!

Ben jij een betrokken GZ-psycholoog, die zich vooral wil richten op de kwaliteit van zijn/haar werk en die zich prettig voelt in een informele sfeer? Neem dan contact op met info@debinnenplaatstilburg.nl, of 06-81303484.

Spoiler title
Hidden content