Praktische informatie

Aanmelding en wachttijd

11-11-2021

De wachttijd voor behandeling is op dit moment ongeveer 8 weken. In combinatie met de invoering van het Zorgprestatiemodel is het waarschijnlijk niet mogelijk/wenselijk nog in 2021 te starten met je behandeling.

Omdat Jojanneke, Emilie en Froukje vanaf 2022 weer ieder vanuit hun eigen praktijk zullen werken, moeten we je vragen je direct bij één van hen aan te melden. Het aanmeldformulier is hiervoor niet meer te gebruiken.

Jojanneke Horstman info@jojannekehorstman.nl of 06-19 93 93 68

Emilie Smeets info@emiliesmeets.nl of 06-81 30 34 84

Froukje Wouts psycholoog@detuinstraat.nl of 06-19 00 70 13

 

Zij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen om een indicatie te geven van de wachttijd.

Van aanmelding tot afsluiting

Onze werkwijze van aanmelding tot afsluiting:

Aanmelding
Je meldt je aan via het aanmeldformulier op onze website. Indien je een reply op je aanmelding ontvangt, betekent dit dat we je aanmelding ontvangen hebben (check ook even je spam) Je bent nu automatisch opgenomen in onze administratie. Zodra er ruimte is, neemt ons administratie team vanzelf contact met je op om een afspraak te maken. Deze afspraak krijg je daarna bevestigd via de mail. We vragen je een OQ-45 in te vullen, dat is vragenlijst die meet hoeveel klachten je hebt en hoe ernstig deze zijn. Bij afsluiting vragen we je dit opnieuw te doen, zodat we het effect van de behandeling kunnen meten.

Intake
We vragen je de verwijsbrief voorafgaand aan de intake naar ons door te mailen of per post op te sturen. Je legitimatiebewijs neem je mee naar het intakegesprek. In dit gesprek kijken we naar je klachten, hoe deze ontstaan zijn, je leef- en woonsituatie en alles wat van belang is om een goed beeld te krijgen van wat je nodig hebt. Na dit gesprek kijkt je behandelaar of je bij ons op de juiste plek bent en of je behandeling in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Soms is een 2e intakegesprek nodig om dit te bepalen.  Als je bij ons met een behandeling start, stelt je behandelaar een behandelplan op. Dit bespreken en tekenen jullie samen. In dit plan staat beschreven hoe de behandeling er uit gaat zien.

Behandeling
De specifieke behandelmethodieken die we gebruiken binnen de behandeling kun je vinden onder tabblad ‘behandelmethodieken’.

Afsluiting
In overleg met je behandelaar en op grond van het behandelplan, wordt bepaald wanneer de behandeling wordt afgerond. We kijken dan wat nodig is om te voorkomen dat je opnieuw dezelfde klachten krijgt. Je vult opnieuw de OQ-45 in, zodat jij en je behandelaar kunnen zien wat het effect van de behandeling is geweest. Soms is het nodig dat je verder gaat met je behandeling bij de SGGz.
Als je hiermee akkoord gaat, krijgt je huisarts een eindrapport over de behandeling. Het dossier wordt gesloten. Als het nodig is en je geeft daar toestemming voor, kan er tijdens de behandeling overlegd worden met de huisarts of andere hulpverleners.

Tarieven en vergoedingen

LET OP:

In januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel landelijk ingevoerd. Alle lopende trajecten worden op 31-12-2021 afgesloten en in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. In januari kan een nieuw traject worden geopend, het eigen risico wordt hierdoor echter opnieuw aangesproken. Dit wil zeggen dat je in dat geval 2 x je eigen risico kwijt bent. Voor meer informatie hierover, vraag het aan je behandelaar of neem contact met ons op.

Vanaf 2022 werken we allemaal ongecontracteerd, wat inhoudt dat je je behandeling 100% vergoed krijgt bij een zuivere restitutiepolis en gedeeltelijk bij een naturapolis (op voorwaarde dat de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, zie hieronder).

Vraag dit goed na bij je zorgverzekeraar om niet voor verrassingen te komen staan!

Voor 2021 geldt:

Niet-vergoede zorg, relatietherapie, pubers en gezinnen:
Individueel consult (45 minuten): €105,00
Relatie-en gezinsgesprekken (60 minuten): €120,00 (incl btw).

Telefonisch consult: €22,50
Rapportage voor instantie: afhankelijk van de tijdsinvestering (max €89,65)

Coaching: Individueel consult (60 minuten): € 125,00 (ex btw)

Vergoede zorg: De volwassenenzorg valt binnen de  BasisGGZ. Dit betekent dat de zorg die we leveren in de meeste gevallen volledig vergoed wordt vanuit je basispakket. Houd er echter rekening mee dat dit ten koste gaat van je verplichte eigen risico van minstens €385,00 (in 2021).

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet er:

  • een DSM diagnose gesteld kunnen worden, die niet van vergoeding is uitgesloten (zie hieronder)
  • er een verwijzing van je huisarts zijn, die gedateerd is voor het eerste gesprek, niet ouder is dan drie maanden, waarop een vermoeden van een DSM-stoornis wordt geschreven en waarop een AGB code van je huisarts is genoteerd
  • een geldig legitimatiebewijs getoond worden bij de start van de behandeling

Een aantal klachten zijn uitgesloten van vergoeding, zoals: werkgerelateerde klachten, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, rouw, specifieke fobieën en klachten veroorzaakt door lichamelijke problemen.
Als  je behandeling niet in aanmerking komt voor vergoeding, krijg je dit na de intake te horen van je behandelaar. De intakegesprekken worden bij je zorgverzekeraar gedeclareerd. Zij kunnen (een deel van) de factuur bij je in rekening brengen, in de vorm van het verplichte eigen risico (€385,00 in 2021).

De praktijk heeft in 2021 contracten met alle zorgverzekeringen, behalve met Zorg en Zekerheid.

Na de intake wordt er een keuze gemaakt uit 4 behandeltrajecten (zorgproducten). Deze zijn vastgesteld door de overheid (http://www.NZA.nl). De beschreven trajecten omvatten de gesprekken en alle bijkomende activiteiten, zoals het schrijven van rapportages, telefoneren en mailen.

Zorgproducten

BasisGGZ Kort (BK) De behandeling duurt maximaal 294 minuten. Het tarief voor deze behandeling is max €522,13

BasisGGZ Middel (BM) De behandeling duurt maximaal 495 minuten. Het tarief voor deze behandeling is max €885,01

BasisGGZ Intensief (BI) De behandeling duurt maximaal 750 minuten. Het tarief voor deze behandeling is max €1434,96

BasisGGZ Onvolledig (BO) In de intake kan duidelijk worden, dat behandeling binnen de BGGz niet geïndiceerd is. Je kunt in zo’n geval terugverwezen worden naar de POH-GGz in de huisartsenpraktijk of naar de SGGz (specialistische GGz). Voor de intake-procedure wordt een vast bedrag van €228,04 in rekening gebracht, ongeacht het aantal gesprekken. Dit is bepaald door de overheid.

NB: Als je nog verplicht eigen risico hebt openstaan, kan (een deel) van dit bedrag bij je in rekening worden gebracht door je zorgverzekeraar.

Afspraak afzeggen

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Je kunt afzeggen via een e-mail of het inspreken van de voicemail. Omdat een afspraak die niet op tijd is afgezegd, niet bij je zorgverzekeraar gedeclareerd kan worden, kunnen hiervoor kosten bij je in rekening worden gebracht (€45,00).

Openingstijden en parkeren

Jojanneke Horstman is aanwezig op:

Maandag         09.00-17.00u
Dinsdag           09.00-17.00u
Donderdag      09.00-13.00u
Vrijdag             09.00-17.00u

Emilie Smeets is aanwezig op:

Maandag         08.00-17.00u (avonduren beeldbellen)
Woensdag       08.00-17.00u (avonduren beeldbellen)
Donderdag      08.00-17.00u (avonduren beeldbellen)

Froukje Wouts is aanwezig op:

Maandag          09.00-22.00u (beeldbellen)
Dinsdag            12.00-22.00u
Woensdag        09.0-12.00u (beeldbellen)
Donderdag       19.30-22.00u (beeldbellen)
Vrijdag              08.30-18.00u

Houd er rekening mee dat er beperkte parkeermogelijkheden zijn in de directe omgeving van de praktijk. Hieronder vind je een overzicht van de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen.

Tevredenheid en DIS/ ROM

Als je behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, dan verbindt de zorgverzekeraar hier een aantal eisen aan:

Aan het begin en aan het einde van je behandeling word je uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Dit gaat via een link, die per mail naar je wordt toegestuurd. Met deze vragenlijsten meten we de ernst en de aard van je klachten in het kader van ROM (Routine Outcome Measuring). ROM is een manier om de effectiviteit van de behandeling te meten. De uitkomst van deze vragenlijsten wordt, wanneer je daar toestemming voor geeft,  naar Stichting Benchmark verstuurd.  Deze stichting verwerkt de gegevens om de effectiviteit van behandelingen te kunnen meten en behandelaren en praktijken te kunnen vergelijken.

Je wordt daarnaast uitgenodigd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen (de CQI, Consumer Quality Index). Hiermee meten we je tevredenheid over je behandeling. Hieronder zijn de gemiddelde scores  van het afgelopen jaar te vinden: 

Scores 2018
Bejegening: 3,4 uit 4
Informatie over de behandeling: 3 uit 4
Vervulling van hulpwensen: 2 uit 2 Bereikbaarheid: 2,6 uit 3
Keuzemogelijkheden in de behandelingen: 3 uit 4 Aanbevelen bij een bekende: 7 uit 10

Bejegening: hoe vond je de bejegening door je behandelaar? score 3,4 uit 4 wil zeggen dat 85% procent van de clienten dit heel goed vonden.
Informatie over de behandeling: in hoeverre heb je informatie gekregen over hoe de behandeling eruit komt te zien? score 3 uit 4 wil zeggen dat 75% van de clienten deze informatie voldoende vonden. Vervulling van hulpwensen: in hoeverre zijn je wensen omtrent de hulp die je zelf voor ogen had ook daadwerkelijk vervuld? score van 2 uit 2 wil zeggen dat clienten de hulpwensen voor 100% zijn vervuld. Bereikbaarheid: In hoeverre was de praktijk en de behandelaren goed bereikbaar? score 2,6 uit 3 wil zeggen dat 87% ons goed bereikbaar vindt. Keuzemogelijkheden uit de behandeling: In hoeverre heb je zelf ook daadwerkelijk keuze gehad om zelf inspraak in je behandelmethodieken te hebben? Score 3 uit 4 wil zeggen dat 75% van de clienten zelf het die hebben hier invloed op te hebben.
Aanbevelen bij een bekende: In hoeverre zou je onze praktijk ook aanbevelen bij anderen? score van 7 uit 10 wil zeggen dat 70% van de clienten ons ook zouden aanbevelen aan anderen. 

Tenslotte wordt een set met gegevens (onder meer je diagnose en welk traject er is ingezet) van je behandeling beschikbaar gesteld aan het DIS portaal. Dit is een landelijk informatiesysteem, waarin cliëntgegevens en behandelinformatie worden verzameld. Je kunt bezwaar maken tegen het verstrekken van deze gegevens door een privacyverklaring in te vullen.

Waarborgen kwaliteit

Jojanneke, Emilie en Froukje blijven zich ontwikkelen door middel van opleidingen en bijscholingen. We zijn daarnaast alledrie lid van een beroepsvereniging, om op de hoogte te blijven van wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen in de zorg. In 2016 hebben we succesvol een visitatietraject doorlopen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Daarnaast hebben we alledrie een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd en opgenomen in het kwaliteitsregister van zorginstituut Nederland.

Voor meer informatie, zie: www.zorginstituutnederland.nl.

Onze kwaliteitsstatuten

kwaliteitsstatuut Jojanneke Horstman
Kwaliteitsstatuut Froukje Wouts
kwaliteitsstatuut Emilie Smeets  
kwaliteitsstatuut Kim Knipschild
kwaliteitsstatuut Siemke Muis
kwaliteitsstatuut Marlinda Brugmans

Niet tevreden/ klachten

Het is mogelijk dat je, ondanks deze voorzorgsmaatregelen, niet tevreden bent over je behandeling. We willen je vragen om dit bespreekbaar te maken bij je behandelaar of bij één van de praktijkhouders via het algemene nummer 013-2112816. We nodigen je uit voor een gesprek om samen te kijken waar je ontevreden over bent en of we hierin een oplossing kunnen bieden. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via www.klachtencompany.nl. Wij zijn allemaal aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Hieronder kun je lezen hoe dit te werk gaat.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: indienen van de klacht
De eerste stap is het indienen van je klacht. Bij voorkeur via het klachtenformulier. Je vindt dit formulier op de website van P3NL (link). Het ingevulde formulier mail je  vervolgens naar P3NL@klachtencompany.nl of je stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft. Kun je zelf niet op internet, vraag dan telefonisch bij Klacht&Company (088 – 234 16 01) een papieren exemplaar van het klachtenformulier op. Vergeet niet om je postadres te noemen. Vindt je het lastig om de klacht goed te omschrijven of wil je liever eerst overleggen? Dan kun je uiteraard ook bellen met de klachtenfunctionaris via nummer 088 – 234 1601.

Stap 2: verkenning en overleg
De klachtenfunctionaris luistert naar je klacht en zet met jou op een rij wat er is gebeurd.  Je bespreekt samen wat je met je klacht wilt bereiken en wat passende stappen zijn. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is daarvoor jouw instemming nodig. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en onpartijdig. Zij geeft zelf geen oordeel over de klacht.

Verdere stappen
De verdere afhandeling van je klacht kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms past bijvoorbeeld een schriftelijke uitwisseling, soms ook een bemiddelingsgesprek onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Soms is het ook handig om de mening van een inhoudsdeskundige te vragen. Voor dit traject staat in principe een termijn van 6 tot 10 weken.

Stap 3: afsluiting
Als alle mogelijke stappen zijn gezet, krijg je een schriftelijk bericht over de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die eventueel zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

Nog niet tevreden met de uitkomst?
Heb je het traject met inzet van de onafhankelijk klachtenfunctionaris doorlopen en ben je het niet eens met de uitkomst? Dan kun je de zaak ter beoordeling voorleggen aan de externe geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt je klacht, waarbij beide partijen worden gehoord. Wij moeten ons houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook bij een eventueel verzoek tot schadevergoeding waarover wij het onderling niet eens worden, mag je het bindend oordeel van de geschillencommissie vragen. Meer informatie over de geschilprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden, vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht en via www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

Wat zijn de kosten?
Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor jou géén kosten verbonden. Schakel je zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaal je uiteraard wel zelf de kosten.
Als je besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaal je eenmalig een bedrag aan administratiekosten.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van je klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan je daarover informatie geven. Informatie vindt je ook op www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

 

Privacy

Alles wat je vertelt, is vertrouwelijk. Zonder je schriftelijke toestemming wordt er geen informatie over jou gedeeld met derden. De gegevens in je dossier zijn geheim. De verwerking en bewaring van je gegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De algemene privacywetgeving wordt in acht genomen en er wordt gewerkt conform de beroepscode van het NIP.
Ons privacy beleid
privacy policy Froukje Wouts
privacy policy Jojanneke Horstman
privacy policy Emilie Smeets

Samenwerking in de ketenzorg

De praktijken van Jojanneke, Emilie en Froukje werken nauw samen met huisartsen en POH-GGZ’s uit regio Tilburg. We nemen deel aan hebben intercollegiaal overleg  en zijn aangesloten bij de ketenzorg via PrimaCura GGz (een samenwerkingsverband tussen huisartsen en BGGZ).
Daarnaast zijn we aangesloten bij zorggroep Psywijzer: een zorggroep  van vrijgevestigde BGGZ praktijken in Midden-Brabant, die hun krachten bundelen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

*Alleen met jouw gerichte toestemming wordt informatie omtrent de behandeling, uitgewisseld met huisartsen en collega’s binnen het GGZ-werkveld . Verdere informatie over de samenwerking in de ketenzorg is te vinden in onze kwaliteitsstatuten, onder tabblad Kwaliteit. 

Spoiler title
Hidden content