Voor wie

Iedereen maakt in zijn leven nare gebeurtenissen of moeilijke periodes mee, die kunnen leiden tot klachten. Vaak gaan die klachten vanzelf over, maar soms niet en dan kan het zinvol zijn om naar een psycholoog te gaan. Een psycholoog heeft zijn deskundigheid en kijkt vanuit een neutrale positie met je mee. Dit draagt bij aan de veiligheid en het vertrouwen die je nodig hebt om open en eerlijk te kunnen zijn  en snel tot de kern te komen.

In onze praktijk zijn pubers, volwassenen, gezinnen en echtparen welkom voor behandeling. Hieronder vind je per doelgroep meer informatie.

Dit zijn voorbeelden van klachten, waarmee je je bij ons kunt aanmelden.

 • somberheid
 • angst
 • heftige emoties
 • concentratieproblemen
 • rouw
 • vastlopen in sociale contacten
 • vastlopen in je studie of werk
 • slaapproblemen
 • eetproblemen
 • trauma
 • overspannenheid of burn-out
 • relatieproblemen
 • problemen in je gezin
 • problemen met intimiteit
 • de richting in je leven kwijt zijn
Volwassenen

Binnen onze praktijk leveren we Generalistische Basis Ggz (GBGGz, of BGGz). Deze zorg past bij je, als je door je klachten beperkt wordt in je functioneren, maar niet op alle levensgebieden. In de intake kijken we of je bij ons op de juiste plek bent.

Trajecten in de GBGGz zijn kortdurend (4-11 gesprekken). Het doel van de behandeling kan zijn om te komen tot verandering, inzicht of acceptatie.

Informatie over de tarieven en de praktijkvoorwaarden zijn te vinden op de pagina “praktische informatie”.

Pubers / Gezinnen

Onze ervaring met het behandelen van pubers heeft ons geleerd, dat de klachten van de puber in verbinding staan met het hele gezin. Ofwel omdat er patronen in het gezin spelen  die van invloed zijn op het ontstaan of het blijven bestaan van de klachten van de puber. Ofwel omdat de klachten van de puber invloed hebben op de sfeer en het functioneren van het gezin. Voor zowel gezinstherapie als voor de behandeling van pubers geldt, dat alle gezinsleden bij de behandeling betrokken kunnen worden. Je kunt als ouders apart worden uitgenodigd of samen met je kind(eren). We vinden het belangrijk dat je dit van tevoren weet en hier bewust voor kiest.

Wij werken met pubers vanaf de leeftijd vanaf 13 jaar.

Hulp aan minderjarigen binnen onze praktijk komt niet voor vergoeding in aanmerking. Informatie over de tarieven en de praktijkvoorwaarden is te vinden op de pagina “praktische informatie”.

Echtparen

De behoefte aan verbondenheid zit diep in ons mens-zijn ingebakken. Als je relatie in evenwicht is, kan deze een bron zijn van geluk, energie en ontspanning. En net zoveel frustratie, spanning en onmacht kun je voelen, als je relatie vastloopt of uit balans is. Omdat je relatie zo’n belangrijk onderdeel van je leven is, werkt dat door op allerlei andere levensgebieden.

Relatietherapie is een vorm van therapie, waarin jullie functioneren binnen je relatie centraal staat. Krijg je wat je nodig hebt, kun je bieden wat de ander nodig heeft, lukt het jullie om samen tot oplossingen te komen of moeilijke ervaringen te verwerken? In principe zijn de gesprekken gezamenlijk, soms nodigen we jullie ook los van elkaar uit. We bespreken hoe ieder van jullie tegen jullie problemen aankijkt en wat jullie als oplossing zien.  Verder onderzoeken we jullie individuele bereidheid en mogelijkheden om je in te zetten voor het verbeteren van jullie relatie.

De uitkomst van een relatietherapie is niet altijd dat je samen sterker verder gaat. Soms is de conclusie dat je te ver uit elkaar bent gedreven, of dat de relatie teveel beschadigd is om een nieuwe start te maken. Ook dan kan relatietherapie als zinvol worden ervaren, omdat je op een rustige manier samen tot die conclusie bent gekomen.

Relatietherapie komt niet in aanmerking voor vergoeding. Informatie over de tarieven en de praktijkvoorwaarden zijn te vinden op de pagina “praktische informatie”.

Bedrijven / Coaching

Ook als je geen klachten hebt en niet beperkt wordt in je functioneren, kun je behoefte hebben jezelf verder te ontwikkelen.  Misschien is coaching dan iets voor jou.

Coaching is een doelgericht proces, waarbij probleemoplossend gewerkt wordt.  De meerwaarde van een psycholoog als coach is, dat we getraind zijn in het herkennen van onderliggende patronen die meespelen in het ontstaan van de klachten. Hierdoor kan de veranderingen op een dieper en breder niveau plaatsvinden. Niet alleen cognitief  (anders gaan denken), maar ook emotioneel (anders gaan voelen). Om dit te bereiken maken we gebruik van verschillende technieken.

Informatie over de tarieven en de praktijkvoorwaarden zijn te vinden op de pagina “praktische informatie”.

Spoiler title
Hidden content