Welkom bij De Binnenplaats


psychologische zorg op een respectvolle en persoonlijke manier

Vanaf 1 januari 2022 vinden er twee belangrijke veranderingen plaats:

Het Zorgprestatiemodel wordt landelijk ingevoerd.

Voor jou als cliënt wijzigen er daardoor een aantal zaken ten opzichte van de huidige situatie. 

Het huidige ‘DBCsysteem’ werkt met trajecten: aan het eind van de behandeling stuurt je hulpverlener één factuur naar je zorgverzekeraar. Als je je eigen risico nog niet hebt verbruikt, wordt dit bij je in rekening gebracht (min. €385,00 in 2021). In het nieuwe Zorgprestatie-model wordt na elke gesprek een factuur naar je zorgverzekeraar gestuurd. Omdat de facturen per gesprek in rekening gebracht worden, wordt je eigen risico (min. €385,00 in 2022) in kleinere stappen aangesproken en niet meer in één keer.

NOTA BENE: Trajecten die in 2021 gestart zijn, worden op 31 december afgesloten. In januari wordt er, als dat nog nodig is, een nieuw traject voor je geopend. In dat geval wordt je eigen risico van zowel 2021 als van 2022 aangesproken!

Naast deze verandering in het zorgstelsel, vindt er een interne verandering plaats.

Sinds 2016 verlenen Jojanneke Horstman, Emilie Smeets en Froukje Wouts BGGz zorg vanuit samenwerkingsverband De Binnenplaats. Vanaf 1 januari 2022 verandert dit: de drie deelnemende praktijken zullen naast elkaar in hetzelfde pand zorg blijven verlenen, ieder vanuit hun eigen praktijk, met een eigen aandachtsgebied en signatuur.

Jojanneke Horstman en Emilie Smeets blijven werkzaam in de BGGz. Zij gaan ongecontracteerd werken, wat inhoudt dat cliënten met een zuivere restitutiepolis 100% van de behandeling vergoed krijgen en cliënten met een naturapolis een gedeelte van de behandeling (afhankelijk van je verzekeraar). Froukje Wouts heeft zich gespecialiseerd in relatietherapie en werkt volledig buiten de verzekerde zorg.

Deze nieuwe manier van werken heeft als gevolg dat er mogelijk extra kosten zijn verbonden aan je behandeling. Vraag goed na bij je zorgverzekeraar waar je recht op hebt bij ongecontracteerde zorg! 

Gezien de wachtlijst en de invoering van het Zorgprestatiemodel, is het zeer waarschijnlijk dat je behandeling pas in 2022 start. Daarom passen we onze aanmeldprocedure nu alvast aan: je kunt je aanmelden bij de praktijk van je voorkeur via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres:

Jojanneke Horstman info@jojannekehorstman.nl of 06-19 93 93 68

Emilie Smeets info@emiliesmeets.nl of 06-81 30 34 84

Froukje Wouts psycholoog@detuinstraat.nl of 06-19 00 70 13

» Lees meer over de Binnenplaats